Vračila in menjave

ČASOVNI OKVIR ZA ODSTOP OD POGODBE

Kupec ima pravico, da v 14 dneh podjetju Kepa Šport d.o.o. po e pošti info@kepa.si sporoči, da odstopa od pogodbe, pri čemer navede ali je blago že prejel ali ne. V kolikor je kupec že prejel blago, mu pošljemo obrazec odstop od pogodbe, ki ga je potrebno priložiti blagu, ki ga vračate.

Štirinajst dnevno obdobje za odstop od pogodbe začne teči naslednji dan po dnevu prejetja/dostave naročenega blaga.

NAČINI VRAČILA KUPNINE

Kupnino kupec dobi vrnjeno na TRR, ki ga sporoči ob odstopu od pogodbe.

STVARNA NAPAKA IZDELKA ALI NAPAČEN IZDELEK

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake oz. napačnega izdelka, če o  napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati:

  • da odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • da blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  • vrne plačani znesek.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljanju storitve ni sporna, mora prodajalec čimprej, najpozneje pa v roku 8 dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz prejšnjega odstavka.

Prodajalec mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje pa v 8 dneh po prejemu zahteve, če je obstoj napake na blagu sporen.

Kdaj je napaka stvarna:

  • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kako se stvarna napaka uveljavlja?

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če nas o napaki obvesti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in nam omogočiti, da stvar pregledamo. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in Zakona o varstvu potrošnikov.

Kdaj prodajalec ne odgovarja za stvarne napake?

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Pravice potrošnika ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o napaki obvestil prodajalca.

Obrazec za prijavo stvarne napake vam pošljemo, ko prejmemo obvestilo o stvarni napaki po e pošti na naslov info@kepa.si.

KAKO ZAHTEVATI VRAČILO KUPNINE OZ. MENJAVO IZDELKA

Za vračilo kupnine oz. menjavo izdelka izpolnite prejet obrazec, ki ga priložite blagu, ki ga vračate. V primeru, da izdelek vračate, bo kupnina vrnjena oz. menjava izvedena v roku 14 delovnih dni od prejetja paketa, ko bo odobreno reklamacijskemu zahtevku.

STROŠKI POŠILJANJA PRI VRAČILU BLAGA

Stroške vračila blaga krije kupec. Za vrnjene izdelke ne sprejemamo pošiljk s plačilom poštnine po povzetju. Naslov za vračilo blaga je naveden, znotraj e-maila, ki ga prejmete po oddanem zahtevku za odstop od pogodbe, vračilo kupnine oz. menjavo izdelka.