Splošni pogoji in določila spletne trgovine www.kepasport.si

 1. Uvodne določbe in opredelitve pojmov

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine kepasport.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu kupecov (ZVPot-UPB2), Uredbo o varovanju osebnih podatkov (EU GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje in določajo pogoje nakupov izdelkov preko spletne strani. S spletno trgovino kepasport.si, na kateri so objavljeni ti splošni pogoji poslovanja, upravlja družba Kepa Šport d.o.o., Avgustinčičeva 36, 1000 Ljubljana, v nadaljnjem besedilu “ponudnik”. Pred uporabo spletne trgovine preberite spodaj napisane Pogoje poslovanja. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine kepasport.si, pravice uporabnika in spletne trgovine ter poslovni odnos med kepasport.si in kupcem. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanje in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Dodatni kontaktni in identifikacijski podatki Prodajalca so na voljo v razdelku KONTAKTNI PODATKI.

Ti Splošni pogoji urejajo pravna razmerja med kupci, ki so potrošniki, in prodajalcem.

Kupec je vsaka oseba (fizična ali pravna), ki je prek prodajalčeve spletne trgovine izpolnila in oddala obrazec za naročilo ter prejela elektronsko obvestilo o potrditvi prejema naročila in plačala kupnino.

Potrošnik je kupec, ki je fizična oseba in ki pri sklepanju kupoprodajne pogodbe prek prodajalčeve spletne trgovine ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti.

V teh Splošnih pogojih pogodba na daljavo pomeni pogodbo med prodajalcem in potrošnikom, dogovorjeno in sklenjeno izključno z enim ali več sredstvi komunikacije na daljavo brez hkratne fizične prisotnosti prodajalca in potrošnika prek spletne strani in elektronske pošte.

Izdelki so blago, ki je namenjeno prodaji in je tudi objavljeno v prodajalčevi spletni trgovini (v nadaljevanju tudi “blago” ali “stvar”).

Prodajalec je dobavitelj blaga in storitev, ki so na voljo v Spletni trgovini.

Prodajalec je hkrati upravljavec elektronskega sistema, prek katerega upravlja spletno trgovino na domeni www.kepasport.si (v nadaljevanju tudi “Spletna trgovina”).

V primeru kakršnih koli pritožb ali predlogov jih lahko potrošnik naslovi tudi neposredno na prodajalca, pri čemer potrošnikom priporočamo, da pritožbe in predloge naslovijo na prodajalca na elektronski naslov info@kepa.si.

Vsaka pritožba bo obravnavana in obravnavana v 10 delovnih dneh v skladu s slovaško zakonodajo. Prodajalec obvesti potrošnika o svoji obravnavi na enak način, kot je potrošnik posredoval pritožbo ali reklamacijo prodajalcu.

 1. Naročilo izdelka – sklenitev kupoprodajne pogodbe

Predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe s strani kupca je naročilo izdelkov, ki ga kupec odda prek elektronskega obrazca za naročilo (elektronske košarice) v prodajalčevi spletni trgovini.

Sprememba naročila se lahko izvede le na podlagi medsebojnega dogovora med kupcem in prodajalcem.

Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko kupec po elektronski pošti prejme potrditev prejema naročila.

Kupoprodajna pogodba je sklenjena za določen čas in preneha veljati po izpolnitvi obveznosti prodajalca in kupca.

Kupoprodajna pogodba se lahko razdre tudi tako, da potrošnik odstopi od kupoprodajne pogodbe.

III. Nabavna cena in plačilni pogoji

Cena blaga, ki je na voljo v spletni trgovini (v nadaljevanju “nakupna cena“), je navedena za vsak izdelek posebej in vedno vključuje DDV ter velja v trenutku, ko kupec oblikuje naročilo.

Nakupna cena izdelkov ne vključuje cene dostave ali cene, povezane z načinom plačila.

Kupec se zavezuje, da bo stroške za izbrani način dostave in način plačila plačal skupaj z nakupno ceno izdelkov v skladu z veljavnim cenikom, ki je prikazan ob izdelku in v elektronski košarici.

Z oddajo naročila kupec sprejme navedene cene in se zaveže, da jih bo plačal.

Prodajalec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe, če kupec zamuja s plačilom kupnine in kupnine ne plača niti v dodatnem roku, ki ga prodajalec določi kupcu (npr. z elektronskim obvestilom).

Prodajalec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe, če je kupec oddal naročilo za blago z nabavno ceno, ki je bila objavljena napačno zaradi napake v prodajalčevem informacijskem sistemu. To še posebej velja, če je cena na prvi pogled očitno napačna (npr. nakupna cena ne odraža dejanske cene izdelka / v nakupni ceni manjka številka ali je napačno postavljena decimalna vejica).

 1. Način plačila

Kupec lahko blago v prodajalčevi spletni trgovini plača na naslednje načine:

 1. a) plačilo ob dostavi,
 2. b) z bančnim nakazilom ali nakazilom na prodajalčev račun, pri čemer kot variabilni simbol (sklic) plačila navedite številko naročila.

Trenutno razpoložljivi načini plačila so prikazani v elektronski košarici skupaj z njihovo ceno.

 1. Dodajanje izdelkov

Prodajalec je dolžan izpolniti naročilo in dostaviti blago kupcu najpozneje v 60 dneh od datuma sklenitve kupoprodajne pogodbe.

Prodajalec je dolžan kupcu dobaviti izdelke v naročeni količini in kakovosti ter skupaj z dobavnico, ki velja kot pisno naročilo. Davčni dokument z nakupno ceno in DDV se pošlje na kupčev kontaktni e-poštni naslov. Kupec se strinja, da bo davčni dokument poslal v elektronski obliki.

Prodajalec lahko posamezno blago v okviru enega naročila dostavi po delih in v različnih rokih. Prodajalec o tem obvesti kupca. Cena za dobavo se na noben način ne spremeni ali zviša.

Kraj dostave naročenega izdelka je naslov, ki ga kupec navede v naročilu, ali naslov, ki ustreza izbranemu načinu dostave.

Dobava naročila se opravi tako, da kupec prevzame zadnjo postavko v naročilu.

 1. Izdajanje računov

Spletna trgovina kepasport.si je spletna trgovina na drobno, ki je namenjena nakupom fizičnim osebam (B2C). Prodaje preko naše spletne trgovine pravnim osebam (B2B) ne omogočamo. V primeru, da želite z nami vzpostaviti B2B odnos in želite kupiti večjo količino naših izdelkov, pa se povežite z našim agentom preko e-mail naslova info@kepa.si.

Naknadni popravki naziva partnerja po oddanem naročilu niso mogoči.

 1. Prejem blaga

Tveganje za škodo na izdelku in odgovornost za škodo na izdelku preideta na kupca ob pravilnem prevzemu izdelka, ne glede na to, ali kupec prevzame izdelek osebno ali prek pooblaščene tretje osebe.

Lastninska pravica preide s prodajalca na kupca po dostavi in ustreznem prevzemu izdelka.

Kupec ima pravico, da od prevoznika ne prevzame dobavljenega izdelka v naslednjih primerih:

 1. a) dobava predmeta, ki je v nasprotju s sklenjeno kupoprodajno pogodbo (drug ali poškodovan predmet),
 2. b) dobava predmeta v poškodovani embalaži ali,
 3. c) izročitev predmeta brez ustreznih dokumentov.

Če je predmet izročen kupcu v skladu s točko a) odstavka 2.1 tega člena, ima kupec med drugim pravico, da mu prodajalec brezplačno in brez nepotrebnega odlašanja izroči predmet v skladu z dogovorjenimi pogoji kupoprodajne pogodbe, in sicer tako, da predmet zamenja ali popravi. Če tak postopek ni mogoč, lahko kupec zahteva popust na kupnino ali odstopi od pogodbe.

VII. Načini prevoza blaga

Kupec je ob kupnini za naročene izdelke dolžan poravnati še stroške pošiljanja ob prevzemu blaga.

Za dostavo naročil na območju R. Slovenije bo paket dostavil Pošta Slovenija. Pri plačilu po povzetju z gotovino si dostavna služba Pošta obračuna provizijo, ki znaša kot to določa veljavni cenik Pošte Slovenije.

Naročene izdelke vam dostavijo na naslov, ki je naveden kot naslov za dostavo.

V primeru hitre dostave je strošek 3,99 €. Rok hitre dostave je 1-3 delovne dni, standardne pa 3-5. Dostave potekajo večinoma v dopoldanskem času. Na dan dostave, vas bo pred samo dostavo pošiljke dostavna služba Pošta kontaktirala. V primeru, da v času dostave pošiljke ne boste mogli prevzeti, vam bo dostavna služba po dogovoru paket pustila v najbližjem paketomatu, če le to omogoča. V primeru, da na telefon ne boste dosegljivi, oziroma, če dostava v paketomat ni možna, vas bo paket čakal na pošti. V obeh primerih boste z SMS sporočilom obveščeni kje vas čaka paket.

V primeru pošiljanja izdelkov v države Evropske unije se za obračun provizije uporabi cenik dostavne službe, ki je prevzela pošiljko. Za hitrejšo dostavo ali dostavo izven države Slovenije se je potrebno dogovoriti po telefonu oziroma elektronski pošti.

 

VIII. Odstop kupca od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga

Potrošnik ima pravico odstopiti od pogodbe v 14 koledarskih dneh od datuma prejema izdelka brez navedbe razloga. Potrošnik lahko od pogodbe, katere predmet je dobava blaga, odstopi tudi pred začetkom odstopnega roka.

Če želi potrošnik uveljaviti to pravico, mora prodajalca obvestiti o odstopu od pogodbe najpozneje na zadnji dan določenega roka ali odstop od pogodbe najpozneje na zadnji dan roka po pošti poslati na prodajalčev naslov v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja. Potrošnik mora izdelek vrniti ali ga izročiti prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem izdelka, najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe.

Odstop od pogodbe lahko prodajalcu posredujete v papirni obliki ali v obliki zapisa na drugem trajnem nosilcu podatkov (npr. e-pošta). V odstopu od pogodbe mora potrošnik navesti številko naročila, datum nakupa, vrsto izdelka, od katerega odstopa, ime in priimek, naslov, številko TRR in naziv banke. Prodajalec bo kupcu vrnil vsa plačila v skladu s tem členom Splošnih pogojev poslovanja z nakazilom na TRR kupca, ki ga ta sporoči ob odstopu od pogodbe. To ne posega v potrošnikovo pravico, da se s prodajalcem dogovori o drugačnem načinu plačila, pod pogojem, da se potrošniku v zvezi s tem ne zaračunajo dodatni stroški.

Obrazec za odstop od pogodbe vam pošljemo, ko prejmemo obvestilo na e naslov info@kepa.si, da odstopate od pogodbe.

Z odstopom od pogodbe morata stranki druga drugi povrniti stroške opravljenih storitev. Potrošnik je odgovoren za kakršno koli zmanjšanje vrednosti izdelka, ki je posledica ravnanja z izdelkom, ki presega ravnanje, potrebno za ugotovitev lastnosti in funkcionalnosti izdelka. Če se je vrednost izdelka zmanjšala zaradi ravnanja z izdelkom, ki presega ravnanje, potrebno za ugotovitev lastnosti in funkcionalnosti izdelka (npr. izdelek se poškoduje), je potrošnik prodajalcu odgovoren za tako povzročeno škodo. Zlasti uporaba izdelka v večjem obsegu, kot je potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in funkcionalnosti izdelka, se šteje za ravnanje z izdelkom, ki presega obseg ugotavljanja lastnosti in funkcionalnosti izdelka. Razumni stroški, ki nastanejo pri obnovi izdelka v prejšnje stanje, se prav tako štejejo za zmanjšanje vrednosti izdelka.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, nosi stroške vračila izdelka prodajalcu, če pa odstopi od pogodbe, sklenjene na daljavo, nosi tudi stroške vračila izdelka, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti. To ne velja, če se je prodajalec dogovoril, da jih bo nosil sam.

Prodajalec potrošniku povrne plačilo, plačano za izdelek, in vsa plačila, ki jih je prejel od potrošnika na podlagi prodajne pogodbe ali v zvezi z njo, vključno s stroški prevoza, dostave in poštnine ter drugimi morebitnimi stroški in pristojbinami, v 14 dneh od datuma dostave izdelka ali dokazila, da je bil izdelek poslan prodajalcu. Navedeno ne velja za stroške vračila blaga, ki jih nosi potrošnik pod pogoji iz prejšnjega odstavka.

Prodajalec potrošniku ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, če je potrošnik izrecno izbral način dostave, ki ni najcenejši običajni način dostave, ki ga ponuja prodajalec. Dodatni stroški pomenijo razliko med stroški dostave, ki jih izbere potrošnik, in stroški najcenejšega običajnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec.

Šteje se, da je kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošljete v roku, določenem za odstop od pogodbe. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi kupec.

Če ste blago že prejeli in od pogodbe odstopite, morate blago vrniti v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe po pošti priporočeno kot paket na naslov: Kepa Šport d.o.o., Ižanska cesta 110, 1000 Ljubljana.

Šteje se, da ste pravočasno vrnili blago, če ga pošljete pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Izdelke je treba vrniti kot paketno pošiljko in ne kot pismo. Izdelkom, ki se vračajo, mora biti priložena kopija računa in izpolnjen obrazec za vračilo blaga, ki vam ga pošljemo. Paketov z odkupnino NE SPREJEMAMO.

Za izdelke, za katere bomo ugotovili, da so bili poškodovani zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe oziroma ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga, reklamacij ne bomo upoštevali. V kolikor boste želeli tak izdelek po zavrnitvi reklamacije ponovno prevzeti, vam ga bomo poslali ter pri tem zaračunali stroške, povezane z dostavo takega izdelka, lahko pa tak izdelek prevzamete na našem naslovu.

Izdelke je treba vrniti kot paketno pošiljko in ne kot pismo. Izdelkom, ki se vračajo, mora biti priložena kopija računa, in izpolnjen obrazec za vračilo blaga, ki ga dobite in izpolnite na naši spletni strani. Paketov z odkupnino ali poslanih po povzetju NE SPREJEMAMO. Kupcem svetujemo, da pošiljke pošljejo s priporočeno pošto.

IX Stvarna napaka

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati:

 • da odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  da blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  vrne plačani znesek.
 • Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljanju storitve ni sporna, mora prodajalec čimprej, najpozneje pa v roku 8 dni ugoditi kupčevi zahtevi iz prejšnjega odstavka.

Prodajalec mora pisno odgovoriti kupcu na zahtevo najpozneje pa v 8 dneh po prejemu zahteve, če je obstoj napake na blagu sporen.

Kdaj je napaka stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kako se stvarna napaka uveljavlja?

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če nas o napaki obvesti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita

Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in nam omogočiti, da stvar pregledamo.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in Zakona o varstvu kupcev.

 

Kdaj prodajalec ne odgovarja za stvarne napake?

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Pravice kupca ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o napaki obvestil prodajalca.

Obrazec za prijavo stvarne napake vam pošljemo, ko prejmemo obvestilo o stvarni napaki po e pošti na info@kepa.si.

V primeru uveljavljanja stvarne napake ali pravice do odstopa od pogodbe mora kupec vrniti celotno vsebino paketa – delno vračilo kupnine (za posamezen artikel znotraj paketa) ni mogoče.

 

 1. Alternativno reševanje sporov

Kepa Šport spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu kupcev in se trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s prodajalcem lahko poveže na telefonsko številko.: +386 70 609 348 ali po elektronski pošti info@kepa.si odda pritožbo. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Prodajalec si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Podjetje Kepa Šport d.o.o. skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanje potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga kupec lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Kupeci imajo možnost, da spore v zvezi s svojim spletnim naročilom najprej rešijo brez vključevanja sodišča.

Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni strani

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oz. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov Uredbe (EU) št.524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št.2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 1. Končne določbe

Ti splošni pogoji začnejo veljati in se uporabljati po objavi v prodajalčevi spletni trgovini dne 07. 12. 2023.